332c_bw.jpg

Ảnh Trắng Đen

(Bài đăng trong Bản Tin Phó Nhòm Club – Hạ 2011) Ảnh Trắng Đen Hoàng Tâm Kiên Cách đây cũng hơn 2 năm (xem Bản Tin PNC Xuân 2009) tôi có viết một bài về Trắng […]

Continue reading »
jenna_toned.jpg

Thú chơi phim Trắng Đen

(bài đăng trong Bản Tin nhóm Phó Nhòm Xuân 2009) Thú chơi phim Trắng Đen Hoàng Tâm Kiên T-Max ngày nay đã hỏng rồi Mười người chụp phim, chín người thôi Có lẽ còn tệ […]

Continue reading »

Italy Trong Mắt Phó Nhòm

Italy Trong Mắt Phó Nhòm Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5

Continue reading »
carmel.jpg

Nhiếp Ảnh và học thuyết Lão Tử

(Bài đăng trong Bản Tin Nhóm Phó Nhòm Xuân 2006) Nhiếp Ảnh và học thuyết Lão Tử Hoàng Tâm Kiên (Viết theo “The Tao of photography – Seeing beyond seeing” của Philippe L. Gross và […]

Continue reading »
36.jpg

Chụp Hình Thủy Cung

(Bài đăng trong Bản Tin Nhóm Phó Nhòm Thu 2008) Chụp Hình Thủy Cung Hoàng Tâm Kiên Các tổ chức nhiếp ảnh thế giới mỗi năm mở ra hàng trăm cuộc thi ảnh đủ thể […]

Continue reading »
nuoc.jpg

Cá Sống Vì Nước

(Bài đăng trong Bản Tin Nhóm Phó Nhòm Hạ 2009) Cá Sống Vì Nước Hoàng Tâm Kiên Tình cờ anh gặp em đây Như cá gặp nước như mây gặp rồng. Ca Dao Bài ca […]

Continue reading »